پست های با این تگ: ‘مهدیار آقاجانی’

فدایی – مستقل

فدایی – مستقل

متن آهنگ فدایی به نام مستقل

فدایی – جنایی

فدایی – جنایی

متن و تفسیر آهنگ جنایی از فدایی

هیچکس – من اگه تو نباشی

هیچکس – من اگه تو نباشی

متن و تفسیر آهنگ هیچکس به نام من اگه تو نباشی

فدایی – ناجی

فدایی – ناجی

متن و تفسیر آهنگ فدایی به نام ناجی

قاف – صبح مثنوی

قاف – صبح مثنوی

متن و تفسیر آهنگ قاف به نام صبح مثنوی

قاف – تاریکی

قاف – تاریکی

متن و تفسیر آهنگ قاف به نام تاریکی

مشاهده متن» قاف مفهوم2   5,625 بازدید

فدایی و قاف – 80

فدایی و قاف – 80

متن و تفسیر آهنگ قاف و فدایی به نام 80

فدایی و هیچکس – چی شنیدی؟

فدایی و هیچکس – چی شنیدی؟

متن و تفسیر آهنگ چی شنیدی از فدایی و هیچکس

فدایی – همصدا

فدایی – همصدا

متن و تفسیر آهنگ فدایی به نام همصدا

هیچکس،داریوش و رویا عرب – موی پریشون

هیچکس،داریوش و رویا عرب – موی پریشون

متن آهنگ موی پریشون از

هیچکس، داریوش و رویا عرب