پست های با این تگ: ‘تکست آهنگ’

30Seconds To Mars – Hurricane

30Seconds To Mars – Hurricane

متن و ترجمه آهنگ

30Seconds To Mars – Hurricane

Anathema – Flying

Anathema – Flying

متن و ترجمه آهنگ

Anathema – Flying

مشاهده متن» Anathema مفهوم9   16,009 بازدید

Linkin Park – Breaking The Habit

Linkin Park – Breaking The Habit

متن و ترجمه

Linkin Park – Breaking The Habit

هیچکس – فیروز

هیچکس – فیروز

متن آهنگ فیروز از هیچکس

علی سورنا – با من قدم بزن

علی سورنا – با من قدم بزن

متن آهنگ با من قدم بزن از

علی سورنا

بامداد و دیگرد – پسر کوچیک و آقای تپل

بامداد و دیگرد – پسر کوچیک و آقای تپل

متن و تفسیر آهنگ بامداد و دیگرد به نام

پسر کوچیک و آقای تپل

فدایی – جعبه جادویی

فدایی – جعبه جادویی

متن و تفسیر آهنگ فدایی به نام جعبه جادویی

علی سورنا – شروع

علی سورنا – شروع

متن آهنگ علی سورنا به نام

شروع

فدایی – جنایی

فدایی – جنایی

متن و تفسیر آهنگ جنایی از فدایی

فرشاد و بامداد – انفراد

فرشاد و بامداد – انفراد

متن و تفسیر آهنگ فرشاد و بامداد به نام انفراد