پست های با این تگ: ‘ترجمه آهنگ’

30Seconds To Mars – Hurricane

30Seconds To Mars – Hurricane

متن و ترجمه آهنگ

30Seconds To Mars – Hurricane

Anathema – Flying

Anathema – Flying

متن و ترجمه آهنگ

Anathema – Flying

مشاهده متن» Anathema مفهوم9   16,013 بازدید

Linkin Park – Breaking The Habit

Linkin Park – Breaking The Habit

متن و ترجمه

Linkin Park – Breaking The Habit

Queen – The Show Must Go On

Queen – The Show Must Go On

متن و ترجمه آهنگ

Queen – The Show Must Go On

مشاهده متن» Queen مفهوم15   19,890 بازدید

Jay-Z ft. Justin Timberlake – Holy Grail

Jay-Z ft. Justin Timberlake – Holy Grail

متن و ترجمه آهنگ

Jay-Z ft. Justin Timberlake – Holy Grail

Sia – Chandelier

Sia – Chandelier

متن و ترجمه آهنگ

Sia – Chandelier

مشاهده متن» Sia مفهوم3   3,405 بازدید

Linkin Park – Burn It Down

Linkin Park – Burn It Down

متن و ترجمه آهنگ

Linkin Park – Burn It Down

Anathema – Regret

Anathema – Regret

متن و ترجمه آهنگ

Anathema – Regret

مشاهده متن» Anathema مفهوم5   8,938 بازدید

Jennifer Lopez ft Pitbull – Dance Again

Jennifer Lopez ft Pitbull – Dance Again

متن و ترجمه آهنگ

Jennifer Lopez – Dance Again

Evanescence – My Immortal

Evanescence – My Immortal

متن و ترجمه آهنگ

Evanescence – My Immortal