« زدبازی »

دلم تنگ شده

دلم تنگ شده

تفسیر و متن آهنگ زدبازی – دلم تنگ شده

سیگار صورتی

سیگار صورتی

تفسیر و متن آهنگزدبازی – سیگار صورتی

نباید وایسیم

نباید وایسیم

تفسیر و متن آهنگ زدبازی – نباید وایسیم

خودش میدونه خوبه

خودش میدونه خوبه

تفسیر و متن آهنگ زدبازی – خودش میدونه خوبه

زدبازی – تهران ماله منه

زدبازی – تهران ماله منه

تفسیر و متن آهنگ زدبازی – تهران ماله منه

نکنی باور

نکنی باور

متن و تفسیر آهنگ زدبازی و بهزاد لیتو به نام نکنی باور

چرا بدی؟

چرا بدی؟

متن و تفسیر آهنگ زدبازی و هیچکس به نام چرا بدی؟

کوچه

کوچه

متن آهنگ زدبازی – کوچه