« زخمی »

زخمی و جیدال – مورد

زخمی و جیدال – مورد

متن و تفسیر آهنگ

زخمی و جیدال – مورد

زخمی و مهراد هیدن – غوغا

زخمی و مهراد هیدن – غوغا

متن و تفسیر آهنگ زخمی و مهراد هیدن به نام غوغا