« زانیار خسروی »

زانیار و سیروان خسروی و یاس – تو مریضی

زانیار و سیروان خسروی و یاس – تو مریضی

متن و تفسیر آهنگ
زانیار خسروی – تو مریضی فت( یاس & خنیر)

زانیار خسروی و قاف – همینه که هست

زانیار خسروی و قاف – همینه که هست

متن و تفسیر آهنگ
زانیار خسروی – همینه که هست فت( قوف)

زانیار خسروی – گریه‌ام گرفت

زانیار خسروی – گریه‌ام گرفت

متن و تفسیر آهنگ
زانیار خسروی – گریه‌ام گرفت

زانیار خسروی – هیپنوتیزم

زانیار خسروی – هیپنوتیزم

متن و تفسیر آهنگ
زانیار خسروی – هیپنتیسم

زانیار خسروی – من نمیخوام عوض بشم

زانیار خسروی – من نمیخوام عوض بشم

متن و تفسیر آهنگ
زانیار خسروی – من نمیخوام عوض بشم

زانیار خسروی – دو راهی

زانیار خسروی – دو راهی

متن و تفسیر آهنگ
زانیار خسروی – دو راهی

زانیار خسروی – طفره نرو

زانیار خسروی – طفره نرو

متن و تفسیر آهنگ
زانیار خسروی – طفره نرو

زانیار خسروی – زندگی همه همینه

زانیار خسروی – زندگی همه همینه

متن و تفسیر آهنگ
زانیار خسروی – زندگی همه همینه

زانیار خسروی – تو اگه بخای

زانیار خسروی – تو اگه بخای

متن و تفسیر آهنگ
زانیار خسروی – تو اگه بخای

زانیار خسروی – اون

زانیار خسروی – اون

متن و تفسیر آهنگ
زانیار خسروی – اون