« تیک تاک »

پایا – تهرانو آره( پایدار, تیک تاک, سامی بیگی)

پایا – تهرانو آره( پایدار,  تیک تاک, سامی بیگی)

متن و تفسیر آهنگ
سامی بیگی – تهرنو آره فت( پایدار, تیک تاک & سامی بیگی)

سینا ساعی – فصل اول

سینا ساعی – فصل اول

تفسیر و متن آهنگ (فری استایل) سینا ساعی به نام فصل اول

تیک تاک و ای 2 – بیهوده

تیک تاک و ای 2 – بیهوده

متن و تفسیر آهنگ تیک تاک و A2 – بیهوده

تیک تاک و ای 2 – فسی پیریا

تیک تاک و ای 2 – فسی پیریا

تفسیر و متن آهنگ تیک تاک و A2 به نام فسی پیریا

تیک تاک و ای 2 – آسمون همینه

تیک تاک و ای 2 – آسمون همینه

متن و تفسیر آهنگ تیک تاک و A2 به نام آسمون همینه

تیک تاک و ای 2 – پایه نیست

تیک تاک و ای 2 – پایه نیست

متن و تفسیر آهنگ تیک تاک و A2 – پایه نیست

تیک تاک و ای 2 و ام جی – جا پا

تیک تاک و ای 2 و ام جی – جا پا

متن و تفسیر آهنگ تیک تاک و A2 و MJ به نام جا پا

تیک تاک و ای 2 و ریچ ای – دوست دارم

تیک تاک و ای 2 و ریچ ای – دوست دارم

متن و تفسیر آهنگ تیک تاک ، A2  و Rich A به نام دوست دارم

تیک تاک و بهزاد لیتو و ای 2 – یه جای تاریک

تیک تاک و بهزاد لیتو و ای 2 – یه جای تاریک

متن و تفسیر آهنگ تیک تاک و بهزاد لیتو و ای 2 به نام یه جای تاریک

تیک تاک و ای2 – شمرانیه

تیک تاک و ای2 – شمرانیه

تفسیر و متن آهنگ تیک تاک و A2 – شمرانیه