« سیروان خسروی »

سیروان خسروی – روزای رویایی

سیروان خسروی – روزای رویایی

متن و تفسیر آهنگ
سیروان خسروی – روزای رویایی

سیروان خسروی – تو خیال کردی بری

سیروان خسروی – تو خیال کردی بری

متن و تفسیر آهنگ
سیروان خسروی – تو خیال کردی بری

سیروان خسروی – اینم میگذره

سیروان خسروی – اینم میگذره

متن و تفسیر آهنگ
سیروان خسروی – اینم میگذره

سیروان خسروی – بارون پاییزی

سیروان خسروی – بارون پاییزی

متن و تفسیر آهنگ
سیروان خسروی – بارون پایزی

سیروان خسروی – خوشحالم

سیروان خسروی – خوشحالم

متن و تفسیر آهنگ
سیروان خسروی – خوشحالم

سیروان خسروی – بیقرار

سیروان خسروی – بیقرار

متن و تفسیر آهنگ
سیروان خسروی – بیقرار

سیروان خسروی و امید حاجیلی – عاشقتم

سیروان خسروی و امید حاجیلی – عاشقتم

متن و تفسیر آهنگ
سیروان خسروی – عاشقتم فت( امید حاجیلی)

سیروان خسروی – اگه تو مال من نیستی

سیروان خسروی – اگه تو مال من نیستی

متن و تفسیر آهنگ
سیروان خسروی – اگه تو مال من نیستی

سیروان خسروی – نه نرو

سیروان خسروی – نه نرو

متن و تفسیر آهنگ
سیروان خسروی – نه نرو

سیروان خسروی – اینجا جای موندن نیست

سیروان خسروی – اینجا جای موندن نیست

متن و تفسیر آهنگ
سیروان خسروی – اینجا جای موندن نیست