« شهاب مظفری »

شهاب مظفری – تورو میخوام

شهاب مظفری – تورو میخوام

متن و تفسیر آهنگ
شهاب مظفری – تورو میخوام

شهاب مظفری – کلاغه شوم

شهاب مظفری – کلاغه شوم

متن و تفسیر آهنگ
شهاب مظفری – کلاغه شوم

شهاب مظفری – عذابم نده

شهاب مظفری – عذابم نده

متن و تفسیر آهنگ
شهاب مظفری – عذابم نده فت( آمین)

شهاب مظفری – تنهام بذار

شهاب مظفری – تنهام بذار

متن و تفسیر آهنگ
شهاب مظفری – تنهام بذار

شهاب مظفری – دارم میرم

شهاب مظفری – دارم میرم

متن و تفسیر آهنگ
شهاب مظفری – دارم میرم

شهاب مظفری – برگرد خونه

شهاب مظفری – برگرد خونه

متن و تفسیر آهنگ
شهاب مظفری – برگرد خونه

شهاب مظفری – کجایی تو

شهاب مظفری – کجایی تو

متن و تفسیر آهنگ
شهاب مظفری – کجایی تو

شهاب مظفری – حالم بده

شهاب مظفری – حالم بده

متن و تفسیر آهنگ
شهاب مظفری – حالم باد

شهاب مظفری – پاییز

شهاب مظفری – پاییز

متن و تفسیر آهنگ
شهاب مظفری – پاییز

شهاب مظفری – مگه دیوونه حالیته

شهاب مظفری – مگه دیوونه حالیته

متن و تفسیر آهنگ
شهاب مظفری – مگه دیوونه حالیته