« رضا پیشرو »

هیچکس و پیشرو – بازم کلان

هیچکس و پیشرو – بازم کلان

متن و تفسیر آهنگ بازم کلان از هیچکس و رضا پیشرو

پیشرو و بهرام – ما باهمیم

پیشرو و بهرام – ما باهمیم

تفسیر  و متن آهنگ

پیشرو و بهرام – ما باهمیم

رضا پیشرو , علی اوج , صادق و حصین – کلمه عبور

رضا پیشرو , علی اوج , صادق و حصین – کلمه عبور

متن و تفسیر آهنگ 

رضــا پـیـشــرو , علی اوج , صادق & حصین – کلمه عبور

پیشرو و علی اوج – رپ گیم

پیشرو و علی اوج – رپ گیم

متن و تفسیر آهنگ

‍پیشرو و علی اوج – رپ گیم

پیشرو – اواتار‍‍‍

پیشرو – اواتار‍‍‍

متن و تفسیر آهنگ

پیشرو – اواتار‍‍‍

رضا پیشرو و پدرام طعنه – فانوس

رضا پیشرو و پدرام طعنه – فانوس

متن و تفسیر آهنگ

رضا پیشرو و پدرام طعنه – فانوس

رضا پیشرو – دندون ببر

رضا پیشرو – دندون ببر

متن و تفسیر آهنگ

رضا پیشرو – دندون ببر

رضا پیشرو – شوک

رضا پیشرو – شوک

متن و تفسیر آهنگ

رضا پیشرو – شوک  

امیر تتلو و رضا پیشرو – نوبته منه

امیر تتلو و رضا پیشرو – نوبته منه

متن و تفسیر آهنگ

امیر تتلو و رضا پیشرو – نوبته منه

رضا پیشرو – هوک

رضا پیشرو – هوک

متن و تفسیر آهنگ

رضا پیشرو – هوک