« پازل باند »

پازل باند – معشوق و ( حمید هیراد)

پازل باند – معشوق و ( حمید هیراد)

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – مشوق فت( حمید هیراد)

پازل باند – دلارام (و حمید هیراد)

پازل باند – دلارام (و حمید هیراد)

متن و تفسیر آهنگ
حمید هیراد – دلارام فت( حمید هیراد)

پازل باند – اولین باره

پازل باند – اولین باره

متن و تفسیر آهنگ
پازل باند – اولین باره

پازل باند – برونای نام نام

پازل باند – برونای نام نام

متن و تفسیر آهنگ
پازل باند – برونای نام نام

پازل باند – هستی

پازل باند – هستی

متن و تفسیر آهنگ
پازل باند – هستی

پازل باند – به شرطی که

پازل باند – به شرطی که

متن و تفسیر آهنگ
پازل باند – به شرطی که

پازل باند – نگم برات

پازل باند – نگم برات

متن و تفسیر آهنگ
پازل باند – نگم برات

پازل باند – اصلا دلم خواست

پازل باند – اصلا دلم خواست

متن و تفسیر آهنگ
پازل باند – اصلا دلم خواست

پازل باند – کار دادی دستم

پازل باند – کار دادی دستم

متن و تفسیر آهنگ
پازل باند – کار دادی دستم

پازل باند – به سرم زده

پازل باند – به سرم زده

متن و تفسیر آهنگ
پازل باند – به سرم زده