« Paramore »

Paramore – Ignorance

Paramore –  Ignorance

متن و ترجمه آهنگ

Paramore –  Ignorance

Paramore – Decode

Paramore – Decode

متن و ترجمه آهنگ

Paramore – Decode