« نسیم »

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم و سامی لو – حس لامسه

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم و سامی لو – حس لامسه

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم و سامی لو – حس لامسه

علیرضا جی جی , سیجل و نسیم – امشب شبه ماعه

علیرضا جی جی , سیجل و نسیم – امشب شبه ماعه

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل و نسیم – امشب شبه ماعه

علیرضا جی جی ، سیجل ، لیتو ، نسیم – کی خوبه کی بد

علیرضا جی جی ، سیجل ، لیتو ، نسیم – کی خوبه کی بد

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی ، سیجل ، لیتو ، نسیم و AFx – کی خوبه کی بد

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم , خلسه و سامی لو – سلامتی

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم , خلسه و سامی لو – سلامتی

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم , خلسه و سامی لو – سلامتی

سپهر خلسه،سیجل،مجیکو و نسیم – سایه ها

سپهر خلسه،سیجل،مجیکو و نسیم – سایه ها

متن و تفسیر آهنگ

سپهر خلسه،سیجل،مجیکو و نسیم – سایه ها

علیرضا جی جی ،سیجل و نسیم – پیر شدیم ولی بزرگ نه

علیرضا جی جی ،سیجل و نسیم – پیر شدیم ولی بزرگ نه

متن و تفسیر آهنگ علیرضا جی جی ،سیجل و نسیم به نام پیر شدیم ولی بزرگ نه

بهزاد لیتو ،سیجل و نسیم – خاک

بهزاد لیتو ،سیجل و نسیم – خاک

متن و تفسیر آهنگ بهزاد لیتو ،سیجل و نسیم به نام خاک