« مهدی جهانی »

مهدی جهانی و علیشمس – اسم تو عشقه

مهدی جهانی و علیشمس – اسم تو عشقه

متن آهنگ مهدی جهانی و علیشمس – اسم تو عشقه

مهدی جهانی و علیشمس – فوق العاده

مهدی جهانی و علیشمس – فوق العاده

متن آهنگ مهدی جهانی و علیشمس – فوق العاده

مهدی جهانی و علیشمس – عشقت که باشه

مهدی جهانی و علیشمس – عشقت که باشه

متن آهنگ مهدی جهانی و علیشمس – عشقت که باشه

مهدی جهانی و علیشمس – آروم آروم

مهدی جهانی و علیشمس – آروم آروم

متن آهنگ مهدی جهانی و علیشمس – آروم آروم

مهدی جهانی و علیشمس – آدم بدی نبودم

مهدی جهانی و علیشمس – آدم بدی نبودم

متن آهنگ مهدی جهانی و علیشمس – آدم بدی نبودم

مهدی جهانی و علیشمس – مدیونم به تو

مهدی جهانی و علیشمس – مدیونم به تو

متن آهنگ مهدی جهانی و علیشمس – مدیونم به تو

مهدی جهانی و علیشمس – عادت کردم

مهدی جهانی و علیشمس – عادت کردم

متن آهنگ مهدی جهانی و علیشمس – عادت کردم

مهدی جهانی و علیشمس – یادگاریا

مهدی جهانی و علیشمس – یادگاریا

تفسیر و متن آهنگ یادگاریا از مهدی جهانی و علیشمس

عليشمس و مهدي جهاني – مديونم به تو

عليشمس و مهدي جهاني – مديونم به تو

متن و تفسیر آهنگ 

عليشمس و مهدي جهاني – مديونم به تو

علیشمس و مهدی جهانی – چقدر تنهام

علیشمس و مهدی جهانی – چقدر تنهام

متن و تفسیر آهنگ 

علیشمس و مهدی جهانی – چقدر تنهام