« مهدی حسینی »

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – با تو این دل

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – با تو این دل

متن آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی – با تو این دل

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دیوونه بازی

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دیوونه بازی

متن آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دیوونه بازی

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دستای مریضت

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دستای مریضت

متن آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی – دستای مریضت

مسعود صادقلو و مهدی حسینی و علی پیشتاز – نیمه گمشده

مسعود صادقلو و مهدی حسینی و علی پیشتاز – نیمه گمشده

متن آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی و علی پیشتاز – نیمه گمشده

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – آخر شب

مسعود صادقلو و مهدی حسینی – آخر شب

متن آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی به نام آخر شب