« هوروش بند »

هوروش بند – یاد تو میفتم

هوروش بند – یاد تو میفتم

متن و تفسیر آهنگ
هوروش بند – یاد تو میفتم

هوروش بند – مجنون

هوروش بند – مجنون

متن و تفسیر آهنگ
هوروش بند – مجنون

هوروش بند – آخر منو به باد داد

هوروش بند – آخر منو به باد داد

متن و تفسیر آهنگ
هوروش بند – اکثر منو به بعد داد

هوروش بند – به کی پز میدی

هوروش بند – به کی پز میدی

متن و تفسیر آهنگ
هوروش بند – به کی پز میدی

هوروش بند – ماه دلم

هوروش بند – ماه دلم

متن و تفسیر آهنگ
هوروش بند – ماه دلم

هوروش بند – عاشقم

هوروش بند – عاشقم

متن و تفسیر آهنگ
هوروش بند – عاشقم

هوروش بند – خنک شد دلت

هوروش بند – خنک شد دلت

متن و تفسیر آهنگ
هوروش بند – خنک شد دلت

هوروش بند – فاصله نه

هوروش بند – فاصله نه

متن و تفسیر آهنگ
هوروش بند – فاصله نه

هوروش بند – خالیه جای تو

هوروش بند – خالیه جای تو

متن و تفسیر آهنگ
هوروش بند – خالیه جای تو

هوروش بند – تویی دوا

هوروش بند – تویی دوا

متن و تفسیر آهنگ
هوروش بند – توی دوا