« همایون شجریان »

همایون شجریان – مستور و مست

همایون شجریان – مستور و مست

تفسیر  و متن آهنگ

همایون شجریان – مستور و مست

همایون شجریان – خمُش

همایون شجریان –  خمُش

تفسیر  و متن آهنگ

همایون شجریان –  خمُش

همایون شجریان – حرم یار

همایون شجریان – حرم یار

تفسیر  و متن آهنگ

همایون شجریان – حرم یار

همایون شجریان – همای سعادت

همایون شجریان – همای سعادت

تفسیر  و متن آهنگ

همایون شجریان – همای سعادت

همایون شجریان – تکیه بر باد

همایون شجریان – تکیه بر باد

تفسیر  و متن آهنگ

همایون شجریان – تکیه بر باد

همایون شجریان – شُکر

همایون شجریان –  شُکر

تفسیر  و متن آهنگ

همایون شجریان –  شُکر

همایون شجریان – چرا رفتی

همایون شجریان – چرا رفتی

متن آهنگ چرا رفتی از همایون شجریان