« Guns N’ Roses »

Guns N’ Roses – This I Love

Guns N’ Roses – This I Love

متن وترجمه آهنگ

GUNS N’ ROSES – This I Love

Guns N’ Roses – November Rain

Guns N’ Roses – November Rain

متن و ترجمه آهنگ

Guns N’ Roses – November Rain

Guns N’ Roses – Estranged

Guns N’ Roses – Estranged

متن وترجمه آهنگ

Guns N’ Roses – Estranged