« فدایی »

فدایی – رفیق

فدایی – رفیق

متن و تفسیر آهنگ فدایی – رفیق

فدایی – زندگی

فدایی – زندگی

متن و تفسیر آهنگ زندگی از فدایی

فدایی – مستقل

فدایی – مستقل

متن آهنگ فدایی به نام مستقل

فدایی – جعبه جادویی

فدایی – جعبه جادویی

متن و تفسیر آهنگ فدایی به نام جعبه جادویی

فدایی – جنایی

فدایی – جنایی

متن و تفسیر آهنگ جنایی از فدایی

فدایی – نمیدونم

فدایی – نمیدونم

متن و تفسیر آهنگ فدایی به نام نمیدونم

فدایی – سرزمین مادری

فدایی – سرزمین مادری

متن و تفسیر آهنگ فدایی به نام سرزمین مادری

فدایی – ناجی

فدایی – ناجی

متن و تفسیر آهنگ فدایی به نام ناجی

فدایی و قاف – 80

فدایی و قاف – 80

متن و تفسیر آهنگ قاف و فدایی به نام 80

فدایی و هیچکس – چی شنیدی؟

فدایی و هیچکس – چی شنیدی؟

متن و تفسیر آهنگ چی شنیدی از فدایی و هیچکس