« عرفان »

سامی بیگی – همیشه( عرفان)

سامی بیگی – همیشه( عرفان)

متن و تفسیر آهنگ
سامی بیگی – همیشه فت( عرفان)

سامی بیگی – دنیا مال ماست (و عرفان)

سامی بیگی – دنیا مال ماست (و عرفان)

متن و تفسیر آهنگ
سامی بیگی – دنیا مال ماست فت( عرفان)

رضا پیشرو و عرفان – سرزمین یخ

رضا پیشرو و عرفان – سرزمین یخ

تفسیر و متن اهنگ رضا پیشرو و عرفان – سرزمین یخ

عرفان و سیاوش – صحنه

عرفان و سیاوش – صحنه

تفسیر و متن آهنگ عرفان و سیاوش – صحنه

عرفان و خشایار – راه من

عرفان و خشایار – راه من

تفسیر و متن آهنگ عرفان و خشایار – راه من

عرفان – همیشگی

عرفان – همیشگی

تفسیر و متن آهنگ عرفان – همیشگی

عرفان و خشایار- تصمیم

عرفان و خشایار- تصمیم

تفسیر و متن آهنگ عرفان و خشایار- تصمیم

عرفان و کورنلا – لورازپام

عرفان و کورنلا – لورازپام

تفسیر و متن آهنگ عرفان و کورنلا – لورازپام

عرفان و نونا – قهوه ی تلخ

عرفان و نونا – قهوه ی تلخ

تفسیر و متن آهنگ عرفان و نونا – قهوه ی تلخ

عرفان و تهم – خونه ی مادربزرگ

عرفان و تهم – خونه ی مادربزرگ

تفسیر و متن آهنگ عرفان و تهم – خونه ی مادربزرگ