« داریوش اقبالی »

ابی و داریوش – نون و پنیر و سبزی

ابی و داریوش – نون و پنیر و سبزی

متن آهنگ ابی و داریوش – نون و پنیر و سبزی

داریوش – حس تو

داریوش – حس تو

متن آهنگ داریوش – حس تو

داریوش اقبالی – اینجا چراغی روشنه

داریوش اقبالی – اینجا چراغی روشنه

متن آهنگ داریوش اقبالی – اینجا چراغی روشنه

داریوش اقبالی – به نام من

داریوش اقبالی – به نام من

متن آهنگ داریوش اقبالی – به نام من

داریوش اقبالی – تقویم

داریوش اقبالی – تقویم

متن آهنگ داریوش اقبالی – تقویم

داریوش اقبالی – ساعت شوم

داریوش اقبالی – ساعت شوم

متن آهنگ داریوش اقبالی – ساعت شوم

داریوش اقبالی – آشفته بازار

داریوش اقبالی – آشفته بازار

متن و تفسیر آهنگ  آشفته بازار از داریوش

داریوش اقبالی – نامه به وطن

داریوش اقبالی – نامه به وطن

متن و تفسیر آهنگ نامه به وطن از داریوش اقبالی

داریوش اقبالی – شقایق

داریوش اقبالی – شقایق

متن و تفسیر آهنگ شقایق از داریوش

داریوش اقبالی – یاور همیشه مومن

داریوش اقبالی – یاور همیشه مومن

متن و تفسیر آهنگ

داریوش اقبالی – یاور همیشه مومن