« داریوش – رپر »

داریوش – هرت

داریوش – هرت

متن و تفسیر آهنگ هرت از داریوش

قاف،داریوش و رض – مشتی

قاف،داریوش و رض – مشتی

متن و تفسیر آهنگ قاف،داریوش و رض به نام مشتی

رض و داریوش – گم

رض و داریوش – گم

متن و تفسیر آهنگ رض و داریوش به نام گم

قاف و کابوس و داریوش – سراب

قاف و کابوس و داریوش – سراب

متن آهنگ سراب از قاف به همراهی داریوش و کابوس