« بهرام »

پیشرو و بهرام – ما باهمیم

پیشرو و بهرام – ما باهمیم

تفسیر  و متن آهنگ

پیشرو و بهرام – ما باهمیم

بهرام – حرفای من

بهرام – حرفای من

متن و تفسیر آهنگ

بهرام – حرفای من

بهرام – نسل من

بهرام – نسل من

متن و تفسیر آهنگ

بهرام – نسل من

بهرام – یاغی

بهرام – یاغی

متن و تفسیر آهنگ

بهرام – یاغی

بهرام – عجیب

بهرام – عجیب

متن و تفسیر آهنگ

بهرام – عجیب

بهرام – جالبه

بهرام – جالبه

متن و تفسیر آهنگ بهرام به نام جالبه

بهرام – از من بپرس

بهرام – از من بپرس

متن و تفسیر آهنگ بهرام به نام از من بپرس

بهرام – خورشید خانم

بهرام – خورشید خانم

متن و ترجمه آهنگ بهرام به نام خورشید خانم

بهرام – خوب

بهرام – خوب

متن آهنگ خوب از بهرام

بهرام – اشتباه

بهرام – اشتباه

متن آهنگ اشتباه از بهرام