« Avicii »

Avicii – Wake Me Up

Avicii – Wake Me Up

ترجمه و متن آهنگ 

Avicii – Wake Me Up

مشاهده متن» Avicii مفهوم12   11,225 بازدید

Avicii – Addicted To You

Avicii – Addicted To You

متن و ترجمه آهنگ 

Avicii – Addicted To You

مشاهده متن» Avicii مفهوم2   11,422 بازدید

Avicii – The Nights

Avicii – The Nights

ترجمه و متن آهنگ 

Avicii – The Nights