« Anathema »

Anathema -Flying

Anathema -Flying

ترجمه و متن آهنگ 

Anathema -Flying

مشاهده متن» Anathema مفهوم4   8,912 بازدید

Anathema – Emotional Winter

Anathema – Emotional Winter

متن و ترجمه آهنگ 

Anathema – Emotional Winter

Anathema – Deep

Anathema – Deep

ترجمه و متن آهنگ 

Anathema – Deep

Anathema – Wings Of God

Anathema – Wings Of God

متن و ترجمه اهنگ 

Anathema – Wings Of God

Anathema- Closer

Anathema- Closer

ترجمه و متن آهنگ 

Anathema- Closer

Anathema – The Lost Child

Anathema – The Lost Child

ترجمه و متن اهنگ 

Anathema – The Lost Child

Anathema – Are You There

Anathema – Are You There

متن و ترجمه آهنگ 

Anathema – Are You There

Anathema – Electricity

Anathema – Electricity

ترجمه و متن آهنگ 

Anathema – Electricity

Anathema – A Simple Mistake

Anathema – A Simple Mistake

متن و ترجمه آهنگ 

Anathema – A Simple Mistake

مشاهده متن» Anathema مفهوم3   3,374 بازدید

Anathema – The Beginning And The End

Anathema – The Beginning And The End

ترجمه و متن آهنگ 

Anathema – The Beginning And The End