« امیر عظیمی »

امیر عظیمی – ماهی قرمز

امیر عظیمی – ماهی قرمز

متن اهنگ امیر عظیمی به نام ماهی قرمز

امیر عظیمی – شهر

امیر عظیمی – شهر

متن آهنگ امیر عظیمی – شهر

امیر عظیمی – بانو

امیر عظیمی – بانو

متن آهنگ امیر عظیمی – بانو

امیر عظیمی – دو راهی

امیر عظیمی – دو راهی

متن آهنگ امیر عظیمی – دو راهی

امیر عظیمی – بی تو

امیر عظیمی – بی تو

متن آهنگ امیر عظیمی – بی تو

امیر عظیمی – خسته

امیر عظیمی – خسته

امیر عظیمی – خسته

امیر عظیمی – آرومه آرومم

امیر عظیمی – آرومه آرومم

متن آهنگ امیر عظیمی – آرومه آرومم

امیر عظیمی – نیمه دیگر

امیر عظیمی – نیمه دیگر

متن آهنگ نیمه دیگر از امیر عظیمی

امیر عظیمی – زمستون

امیر عظیمی – زمستون

متن آهنگ امیر عظیمی – زمستون

امير عظيمي – سيب هوس

امير عظيمي – سيب هوس

متن و تفسیر آهنگ 

امير عظيمي – سيب هوس