« علیرضا جی جی »

سهراب ام جی و جی جی و لیتو – لیلا

سهراب ام جی و جی جی و لیتو – لیلا

متن و تفسیر آهنگ

سهراب ام جی و جی جی و لیتو – لیلا

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم و سامی لو – حس لامسه

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم و سامی لو – حس لامسه

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم و سامی لو – حس لامسه

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه و سیاوش راد – استون ویلا

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه و سیاوش راد – استون ویلا

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه و سیاوش راد – استون ویلا

علیرضا جی جی , سیجل و نسیم – امشب شبه ماعه

علیرضا جی جی , سیجل و نسیم – امشب شبه ماعه

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل و نسیم – امشب شبه ماعه

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه , لیتو و سامی لو – دیگه باید بس کنم

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه , لیتو و سامی لو – دیگه باید بس کنم

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه , لیتو و سامی لو – دیگه باید بس کنم

علیرضا جی جی ، سیجل ، لیتو ، نسیم – کی خوبه کی بد

علیرضا جی جی ، سیجل ، لیتو ، نسیم – کی خوبه کی بد

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی ، سیجل ، لیتو ، نسیم و AFx – کی خوبه کی بد

علیرضا جی جی , سیجل و سامی لو – جک و جی

علیرضا جی جی , سیجل و سامی لو – جک و جی

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل و سامی لو – جک و جی

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم , خلسه و سامی لو – سلامتی

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم , خلسه و سامی لو – سلامتی

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم , خلسه و سامی لو – سلامتی

علیرضا جی جی، سیجل، بهزاد لیتو و سهراب ام جی – قبل اجرا

علیرضا جی جی، سیجل، بهزاد لیتو و سهراب ام جی – قبل اجرا

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی، سیجل، بهزاد لیتو و سهراب ام جی – قبل اجرا

علیرضا جی جی , سیجل , سهراب ام جی و بهزاد لیتو – ویتامین 30

علیرضا جی جی , سیجل , سهراب ام جی و بهزاد لیتو – ویتامین 30

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل سهراب ام جی و بهزاد لیتو – ویتامین 30