« علی یاسینی »

علی یاسینی – نترس

علی یاسینی – نترس

متن و تفسیر آهنگ
علی یاسینی – نترس

علی یاسینی – میخندم

علی یاسینی – میخندم

متن و تفسیر آهنگ
علی یاسینی – میخندم

علی یاسینی – کجایی

علی یاسینی – کجایی

متن و تفسیر آهنگ
علی یاسینی – کجایی

علی یاسینی – تلخ

علی یاسینی – تلخ

متن و تفسیر آهنگ
علی یاسینی – تلخ

علی یاسینی – تهران

علی یاسینی – تهران

متن و تفسیر آهنگ
علی یاسینی – تهران

علی یاسینی – مثل برف

علی یاسینی – مثل برف

متن و تفسیر آهنگ
علی یاسینی – مثل برف

علی یاسینی – یه ثانیه

علی یاسینی – یه ثانیه

متن و تفسیر آهنگ
علی یاسینی – یه ثانیه

علی یاسینی – تو دیوونه بودی

علی یاسینی – تو دیوونه بودی

متن و تفسیر آهنگ
علی یاسینی – تو دیوونه بودی

علی یاسینی – باد تو

علی یاسینی – باد تو

متن و تفسیر آهنگ
علی یاسینی – باد تو

علی یاسینی – راه بیا

علی یاسینی – راه بیا

متن و تفسیر آهنگ
علی یاسینی – راه بیا