« علی مولایی »

علی مولایی – آتش نشان

علی مولایی – آتش نشان

متن و تفسیر آهنگ
علی مولایی – آتش نشان

علی مولایی – من همینم

علی مولایی – من همینم

متن و تفسیر آهنگ
علی مولایی – من همینم

علی مولایی – تلنگر

علی مولایی – تلنگر

متن و تفسیر آهنگ
علی مولایی – تلنگر

علی مولایی – دیوونه

علی مولایی – دیوونه

متن و تفسیر آهنگ
علی مولایی – دیوونه

علی مولایی – حال این روزا

علی مولایی – حال این روزا

متن و تفسیر آهنگ
علی مولایی – حال این روزا

علی مولایی – احساس عجیب

علی مولایی – احساس عجیب

متن و تفسیر آهنگ
علی مولایی – احساس عجیب

علی مولایی – بدون چتر

علی مولایی – بدون چتر

متن و تفسیر آهنگ
علی مولایی – بدون چتر

علی مولایی – سیاهو سفید

علی مولایی – سیاهو سفید

متن و تفسیر آهنگ
علی مولایی – سیاهو سفید

علی مولایی – دالم گرفته

علی مولایی – دالم گرفته

متن و تفسیر آهنگ
علی مولایی – دالم گرفته

علی مولایی – وستای پائیز

علی مولایی – وستای پائیز

متن و تفسیر آهنگ
علی مولایی – وستای پائیز