Title قاف – حسّن
Artist قاف
Album تک آهنگ - 1396
Readed 5,786 بازدید
Description آهنگساز : مهدیار آقاجانی
Meanings برای این شعر 63 مفهوم دریافت شده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

حذف شده
منبع/مترجم لیریکسی

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.