Title محسن چاوشی – بیست هزار آرزو
Artist محسن چاوشی
Album تک آهنگ - 1396
Readed 7,398 بازدید
Meanings برای این شعر 14 مفهوم دریافت شده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

ای همه خوبی تو را پس تو کرایی که را 
ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا 


سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد 
گفت رو از من مجو غیر دعا و ثنا 


سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید 
نرگس اگر چشم داشت هیچ ندید او ت 


هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده 
لیک در این میکده پای ندارند پا 


از کرمت من بناز مینگرم در بقا 
کی به فریبت شها دولت فانی مرا 


بیست هزار آرزو بود مرا پیش از این 
در هوس خود نماند هیچ امانی مرا 


ای که به هنگام درد راحت جانی مرا 
ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا 


سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک 
گویم از اینها همه عشق فلانی مرا 


هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست 
ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست 


ما به فلک بوده ایم یا ملک بوده ایم 
باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست 


گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا 
برچه فرود آمدید بار کنید اینچه جاست 


بخت جوان یار ما دادن جان کار ما 
غافله سالار ما فخر جهان مصطفی ست 


از کرمت من بناز مینگرم در بقا 
کی به فریبت شها دولت فانی مرا 


بیست هزار آرزو بود مرا پیش از این 
در هوس خود نماند هیچ امانی مرا 


ای که به هنگام درد راحت جانی مرا 
ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا 


سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک 
گویم از اینها همه عشق فلانی مرا
منبع/مترجم رادیوجوان

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.