Title صفیر – کلاغ
Artist صفیر
Album تک آهنگ - 1395
Readed 20,497 بازدید
Description آهنگ : سعید دهقان / تنظیم : سعید دهقان / طراح جلد : رسول علوی / ناشر : ملّی
Meanings برای این شعر 173 مفهوم دریافت شده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

همخوان :
کلاغ سیاه قصه برگشت اون که زد پر از پشت جلد دفتر 
رفت از خواب شهروند و قاب شهر
خبردار، مرغ سحر خوابید 
زیر خروس خوش پر و نوک بیداری
منقار میدرخشه و تاریکی طلبکار
کلمات نور نمیشه بیهوده دهن باز
تیکه پنیرت رو برده فلک 
میشی فلک از دست نده انار یا آلبالو ترکه است به زیر کف پا (٢)


قسمت اول :
زمین گرده زیر گنبد مینا
چه اونور آب چه ایران، ببیناا


پنجه نکش رو شیشه باغ وحش
اسیری شیر ژیان


تو کاسه داغ تر از آش
قُل میخوره چشمای بینات 


بله قربان گوی دیوث با کروات طوس و طرح کندوت
جای عسل اشک حدقات خونی گیرای ملکه


بشین به دیدن تیاتر پوچی 
بازیگر منم لوطی، گویی؛


با دماغ دراز چوبی
منتظر فشار به دکمه آمیزش جون و جنونی


حالا بگرد دنبال مترجم
بین من و تو دریاست


توهم این فاصله زخمه
سر باز کنه، چرک خشک نمیشه


یا جون از کف میره تو دخمه 
اگر هم اَ جاشو بده به اِ دِ


کمرش خمه با ضمّه میشه دو
بگردید دنبال مترجم


بپوشید لباس فرم نوظهور
مشتی باش و خاکی باش


با نام ماه تولد یا شعار پشت پرده
بخوابید روی مرد، روی زن 


باهم، بدون هم، جلوی هم یا پشت هم
بدرید پرده، سرخپوستای عصر جدید


روی شما زرده، دنیا با شما چند چنده ؟
گور پدر من و شعر


جریان، کوشش و جوشش
خر چه داند قیمت نقل و نبات


قربون لبات 
تصدق صورت ماهت 


وقتی میگی پر از زرق و برقه شبات
قسم به صفحه سفید دفتر 


که ننگ از چهره اش میباره
وقتی بذارم زمین قلم 


قسم به مد روزت 
قسم به گل رویت
قسم به حرفای پر ز پوچت


همخوان :
کلاغ سیاه قصه برگشت اون که زد پر از پشت جلد دفتر 
رفت از خواب شهروند و قاب شهر
خبردار، مرغ سحر خوابید 
زیر خروس خوش پر و نوک بیداری
منقار میدرخشه و تاریکی طلبکار
کلمات نور نمیشه بیهوده دهن باز
تیکه پنیرت رو برده فلک 
میشی فلک از دست نده انار یا آلبالو ترکه است به زیر کف پا (٢)


قسمت دوم :
بار روی دوشت کج تر از اون چیزیه که حتی برسه به خونه
کشیدم یه کلاغ سیاه تو قسمت پاورقی دفترم


خبر نداره شده مخروبه خونه
هنوزم رویای پرسه تو کوچه پس کوچه های این بیقوله


سنگینی میکنه روی عروجش
اینجا آخر پاییز میشمرن جوجه


فهمیدی؟ یا توضیح بدم خوک گشنه سیب ممنوعه
میگن اوست که میداند 


پس روح که بی خانه ست
میشینه توی جسم تو


که غیر قابل فروشه
حماقت تو به چهل تا کلاغ دیگه


به واسطه کلاغ سیاه قصه ی من
میشه نَقل مجلس


به زعم من شما نُقل محفلی 
گرچه هنوزم نیاز داری به مترجم


خودت رو برای مصرف به خودت میدن 
اغذیه مغزی کم چرب


نیست خبر از لقمه چرب چپ
میزنن زیر چهارپایه ی راست و چپ


یاسین در گوش آشغالای عشق زندگی زالو وار
توی این منجلاب خوندن یه ارتکاب مسخره ست


برای تو وجود خارجی نداره 
هموطن، هم صدا، هم پا، هم سایه


چرا خبری نیست از فهم این همه همهمه؟ 
ببخشید چیزی میچکه از بین لبات


گوشه دهنت
گهی که خوردی بیشتر از اعتقاد بشره


بگذریم از این مخمصه 
چاه بعدی بِه از چاله ی اوله


قافیه و اوزان مضحکه
وفا کنید به نظم دنیایی که دم میزنه ازش


همنوع بی تبصره
فلک لعبت باز، فلک لعبت باز


خیّام لکنت داشت 
و الّا میگفت صندوقچه میفته دست عروسکای شورشی
بگذریم ناشیای متعجّب


همخوان :
کلاغ سیاه قصه برگشت اون که زد پر از پشت جلد دفتر 
رفت از خواب شهروند و قاب شهر
خبردار، مرغ سحر خوابید 
زیر خروس خوش پر و نوک بیداری
منقار میدرخشه و تاریکی طلبکار
کلمات نور نمیشه بیهوده دهن باز
تیکه پنیرت رو برده فلک 
میشی فلک از دست نده انار یا آلبالو ترکه است به زیر کف پا (٢)


قسمت پایانی :
دهقان
صفیر
چریک
ملّی
منبع/مترجم لیریکسی

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.