Title فدایی و هیچکس – چی شنیدی؟
Artist فدایی, هیچکس
Album عدل - 1391
Readed 18,926 بازدید
Description آهنگساز : مهدیار آقاجانی / تشکل : ملتفت
Meanings برای این شعر 136 مفهوم دریافت شده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

حذف شده
منبع/مترجم لیریکسی

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.