Title قاف – فحش
Artist قاف
Album تک آهنگ 11/3/1395
Readed 8,933 بازدید
Description تشکل ملتفت / آهنگساز : مهدیارآقاجانی
Meanings برای این شعر 88 مفهوم دریافت شده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

حذف شده
منبع/مترجم لیریکسی

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.