Title 2Pac – Letter To My Unborn
Artist 2Pac
Album Until the End of Time - 2001
Readed 20,207 بازدید
Description این آلبوم بعد از مرگ توپاک منتشر شد
Meanings برای این شعر 11 مفهوم دریافت شده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

مقدمه
To my unborn child..
برای کودک به دنیا نیومده ام
To my unborn child.. in case I don't make it
برای کودک به دنیا نیومده ام اگه تا اونموقه زنده نموندم


Just remember daddy loves you
فقط بدون بابا دوستت داره
To my unborn child
برای کودک به دنیا نیومده ام
To my unborn..
برای کودک به دنیا نیومده ام


[2Pac]
Now ever since my birth, I've been cursed since I'm born to wild
همیشه از وقتی که به دنیا اومدم نفرین شدم چون زاده ی فریب و نیرنگ بودم
in case I never get to holla at my unborn child
اینارو میگم چون شاید هیچوقت نتونم کودک زاده نشده ام رو ببینم


Many things learned in prison, blessed and still livin
چیزای زیادی توی زندان یاد گرفتم، خوشبختم و هنوز زنده ام
Tryin to earn every penny that I'm gettin, and reminiscin
برای هر پنی از پولی که در میارم جون میکنم


to the beginnin of my mission
و حالا دارم ابتدای ماموریت زندگیمو به خاطر میارم
When I was conceived, and came to be in this position
زمانی که تازه داشتم میفهمیدم و به این راه وارد شدم


My momma was a Panther loud, single parent but she proud
مادرم یه پنتر (پلنگ، مادر توپاک عضو گروه پلنگ های سیاه بود) پر سرو صدا بود، یه سرپرست تنها اما سربلند بود
when she witnessed baby boy rip a crowd
وقتی دید پسر بچه اش داره جمعیت رو پاره میکنه


To school, but I dropped out, and left the house
رفتم مدرسه اما بیرونم کردن و خونه رو ترک کردم
Cause my mama say I'm good for nothin, so I'm out
چون مامان گفت به درد هیچی نمیخورم پس اونموقه رفتم


Since I only got one life to live, God forgive me for my sins
چون فقط یه بار وقت برای زندگی کردن دارم،خدایا منو واسه تموم گناهام ببخش
Let me make it and I'll never steal again, or deal again
بهم کمک کن تا دیگه هیچوقت دزدی نکنمو مواد نفروشم


My only friend is my misery
تنها دوست من بدبختیمه
Wantin revenge for the agony they did to me
و باید از اونایی که باعث بدبختی من شدن انتقام بگیرم


See my life ain't promised but it'll sure get better
ببین رفیق هیچ اعتمادی به این زندگی نیست ولی میدونم بهتر میشه
Hope you understand my love letter, to my unborn child
امیدوارم این نامه عاشقانه به کودک زاده نشده ام رو بفهمی


[Chorus: sung, with 2Pac ad libs]
I'm writing you a letter
برات نامه مینویسم
This is to my unborn child
این برای کودک زاده نشده ی منه
Wanna let you know I love you
میخوام کاری کنم بفهمی دوستت دارم
Love you, if you didn't know I feel this way
اگه نمیدونی چرا احساسم اینجوریه
How I, think about you every day
واسه اینه که هرروز به تو و درباره تو فکر میکنم
I have so much to say
هنوز خیلی چیزا برای گفتن دارم


[2Pac]
Seems so complicated to escape fate
فرار از سرنوشت خیلی سخت به نظر میرسه
And you can never understand 'til we trade places
تا چای من نباشی نمیفهمی چی میگم


Tell the world I feel guilty to bein anxious
به دنیا بگو بخاطر ترس هام احساس گناه میکنم
Ain't no way in hell, that I could ever be rapist
ولی به هیچ وجه امکان نداره یه متجاوز(به توپاک چندین بار اتهام تجاوز زده شد) باشم


It's hard to face this, cold world on a good day
توی این روز خوب روبرو شدن با این دنیای سرد سخته
When will they let the little kids in the hood play?
کی میشه که بچه ها بتونن راحت توی خیابونا بازی کنن؟


I got shot five times but I'm still breathin
پنج بار تیر خورم اما هنوز نفس میکشم
Livin proof there's a God if you need a reason
من مدرک زنده وجود خدا هستم اگه هنوز به دلیل نیاز داری


Can I believe in my own fate
میتونم به سرنوشتم اعتماد کنم؟
Will I raise my kids in the right, or the wrong way?
میتونم بچه هام رو خوب بزرگ کنم یا نه؟


Dear mama I'm a man now
مامان عزیزم من الان دیگه یه مرد شدم
I wanna make it on my own, not a handout
میخوام بدون بقیه فقط خودم تک و تنها


Make way for a whirlwind prophesized
راه رو برای تحقق پیشبینی هام باز کنم
I wanna go in peace.. when I gotta die
من میخوام توی صلح بمیرم


On these cold streets, ain't no love, no mercy, and no friends
توی این خیابونای سرد هیچ محبت، رحم و دوستی نیست
In case you never see my face again
اینو خوندم واسه روزی که شاید نتونیم همدیگه رو ببینیم
To my unborn child
واسه کودک به دنیا نیومده ام


[Chorus: sung, with 2Pac ad libs]
I'm writing you a letter
برات نامه مینویسم
This is to my unborn child
این برای کودک زاده نشده ی منه
Wanna let you know I love you
میخوام کاری کنم بفهمی دوستت دارم
Love you, if you didn't know I feel this way
اگه نمیدونی چرا احساسم اینجوریه
How I, think about you every day
واسه اینه که هرروز به تو و درباره تو فکر میکنم
I have so much to say
هنوز خیلی چیزا برای گفتن دارم


[2Pac]
Dear Lord can you hear me, tell me what to say
خدای عزیز صدامو میشنوی؟
to my unborn seed in, case I pass away
بگو باید به بچه ام چی بگم اگه یه روز مردم؟


Will my child get to feel love
بچه ام میتونه عشق رو احساس کنه؟
Or are we all just cursed to be street thugs? Cause bein black hurts
یا هممون نفرین شدیم که خلافکارای خیابونی باشیم؟چون سیاه بودن دردناکه


And even worse if you speak first
و اگه بخوای حقت رو بگیری بدتر هم میشه
Livin my life as an Outlaw, what could be worse?
توی تموم زندگیم یه قانون شکن بودم، چی میتونه از این بدتر باشه؟


Cause maybe if I tried to change
با اینکه تلاش کردم تغییر کنم
Who I'm kiddin? I'ma thug 'til I die, I'ma rider mayne
با کی شوخیم گرفته؟ من تا وقتی که بمیرم خلافکار باقی میمونم چون یه گانگستر به دنیا اومدم


Touch bases, eat lunch at plush places
با همه احوال پرسی میکنم، ناهارو توو جاهای مجلل میخورم
Regular criminal oasis awaits us
شهر واقعی مجرم ها منتظر ماست


If there's a ghetto for true thugs, I'll see you there
اگه محله ای واسه خلافکارای واقعی هست پس اونجا میبینمت
And I'm sorry for not bein there
و متاسفم واسه اینکه پیشت نیستم


Just know your daddy was a soldier, me against the world
فقط بدون بابت یه سرباز بود، علیه دنیا بود
Bless the boys, and all my little girls
امیدوارم همه پسرا و دختر کوچولو هام خوشبخت بشن


To the Lord I'm eternal, restin in peace
خدایا با تو ام، من جاودانه ام و در صلح آرامش میگیرم
Please take care of all my seeds, to my unborn child
تو لطفا مواظب بچه هام باش،برای کودک به دنیا نیومده ام


[Chorus: sung, with 2Pac ad libs]
I'm writing you a letter
برات نامه مینویسم
This is to my unborn child
این برای کودک زاده نشده ی منه
Wanna let you know I love you
میخوام کاری کنم بفهمی دوستت دارم
Love you, if you didn't know I feel this way
اگه نمیدونی چرا احساسم اینجوریه
How I, think about you every day
واسه اینه که هرروز به تو و درباره تو فکر میکنم
I have so much to say
هنوز خیلی چیزا برای گفتن دارم
منبع/مترجم آهنگ های خاطره انگیز

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.