Title عارف – درد دلمو بشنو
Artist عارف
Album تک آهنگ
Readed 803 بازدید
Meanings برای این شعر هنوز مفهومی درج نشده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید


درد دلمو بشنو که حالمو بدونی
هیچ وقت اینو نخواستی که قدرمو بدونی


من آرزو می کردم که هم زبونت بشم
امید اینو داشتم که سایه بونت بشم


چه قدر که وقت بی وقت به یاد تو نشستم
فقط تو رو می دیدم تا چشامو می بستم


هیچ وقت باهام نموندی اما به پات نشستم
زخم زبون شنیدم ، غرورمو شکستم


غرورمو شکستم
وقتی ازم دور بودی ، دنیای من سیاه بود


زنده بودم ولیکن زندگی ام تباه بود
درد دلم رو بشنو که حالمو بدونی


هیچ وقت اینو نخواستی که قدرمو بدونی
وقتی که بر می گشتی دلم برات می لرزید


برای من یه دنیا برگشتنت می ارزید
وقتی که بر می گشتی دلم برات می لرزید


برای من یه دنیا برگشتنت می ارزید
نموندی و نخواستی شادی برام بیاری


دستای آشناتو ، تو دست من بذاری
هیچ وقت باهام نموندی اما به پات نشستم


زخم زبون شنیدم ، غرورمو شکستم
غرورمو شکستم


وقتی ازم دور بودی ، دنیای من سیاه بود
زنده بودم ولیکن زندگی ام تباه بود


درد دلمو رو بشنو که حالمو بدونی
هیچ وقت اینو نخواستی که قدرمو بدونی


وقتی که بر می گشتی دلم برات می لرزید


برای من یه دنیا برگشتنت می ارزید
وقتی که بر می گشتی دلم برات می لرزید


برای من یه دنیا برگشتنت می ارزید
نموندی و نخواستی شادی برام بیاری


دستای آشناتو ، تو دست من بذاری
هیچ وقت باهام نموندی اما به پات نشستم


زخم زبون شنیدم ، غرورمو شکستم
غرورمو شکستم


وقتی ازم دور بودی ، دنیای من سیاه بود
زنده بودم ولیکن زندگی ام تباه بود


درد دلمو رو بشنو که حالمو بدونی
هیچ وقت اینو نخواستی که قدرمو بدونی
منبع/مترجم رادیو جوان

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.