Title عارف – همه چیم یار
Artist عارف
Album تک آهنگ
Readed 2,050 بازدید
Meanings برای این شعر یک مفهوم دریافت شده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید


همه چیم یار، همه چیم یار، همه چیم یار یار یار یار یار، همه چیم یار
همه چیم یار، همه چیم یار، همه چیم یار یار یار یار یار، همه چیم یار


همه چیم یار یار قربون تو وای وای غیر تفنگم


همه چیم یار
همه چیم یار یار قربون تو وای وای غیر تفنگم


همه چیم یار
سر شو های های پیش توام وای وای سحر به جنگم


سر شو های های پیش توام وای وای سحر به جنگم
همه چیم یار، همه چیم یار، همه چیم یار، همه چیم یارهمه چیم، همه چیم، همه چیم، همه چیم یار، همه چیم یار


همه چیم یار، همه چیم یار، همه چیم یار یار یار یار یار، همه چیم یار
همه چیم یار، همه چیم یار، همه چیم یار یار یار یار یار، همه چیم یار


سر شو های های خنجر مژگونت میاد به جنگم
همه چیم یار


سر شو های های خنجر مژگونت میاد به جنگم
همه چیم یار


سر زلفونت بلنده ای یار چون برد فشنگم
هر کسی باشه تو خط دلدارم باهاش می جنگم


همه چیم یار، همه چیم یار، همه چیم یار، همه چیم یارهمه چیم، همه چیم، همه چیم، همه چیم یار، همه چیم یار
همه چیم یارهمه چیم یار، همه چیم یار یار یار یار یار، همه چیم یار


همه چیم یار، همه چیم یار، همه چیم یار یار یار یار یار، همه چیم یار
سر شو های های خنجر مژگونت میاد به جنگم


همه چیم یار
سر شو های های خنجر مژگونت میاد به جنگم


همه چیم یار
سر زلفونت بلنده ای یار چون برد فشنگم


هر کسی باشه تو خط دلدارم باهاش می جنگم
همه چیم یار، همه چیم یار، همه چیم یار، همه چیم یارهمه چیم، همه چیم، همه چیم، همه چیم یار، همه چیم یار
منبع/مترجم رادیو جوان

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.