Title فرهاد مهراد – جمه
Artist فرهاد مهراد
Album تک آهنگ
Readed 147 بازدید
Meanings برای این شعر هنوز مفهومی درج نشده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید


توی قاب خیس این پنجره‌ها
عکسی از جمعه‌ی غم‌گین می‌بینم،


چه سیاه ئه به تن‌اش رخت عزا!
تو چشاش ابرای سنگین می‌بینم.


داره از ابر سیا خون می‌چکه!
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه!


نفس‌ام در نمی‌آد، جمعه‌ها سر نمی‌آد!
کاش می‌بستم چشامو، این ازم بر نمی‌آد!


داره از ابر سیا خون می‌چکه!
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه!


عمر جمعه به هزار سال می‌رسه،
جمعه‌ها غم دیگه بی‌داد می‌کنه،


آدم از دست خودش خسته می‌شه،
با لبای بسته فریاد می‌کنه:


داره از ابر سیا خون می‌چکه!
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه!


جمعه وقت رفتن ئه, موسم دل‌کندن ئه،
خنجر از پشت می‌زنه, اون که هم‌راه من ئه!


داره از ابر سیا خون می‌چکه!
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه!
منبع/مترجم رادیو جوان

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.