Title فرهاد مهراد – گنجشگک
Artist فرهاد مهراد
Album تک آهنگ
Readed 127 بازدید
Meanings برای این شعر هنوز مفهومی درج نشده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید


گنجشکک اشی مشی
لب بوم ما مشین


بارون میاد خیس میشی
برف میاد گوله میشی


میفتی تو حوض نقاشی
خیس میشی گوله میشی


میفتی تو حوض نقاشی
کی میگیره فراش باشی


کی میکشه قصاب باشی
کی میپزه آشپز باشی


کی میخوره حاکم باشی
گنجشکک اشی مشی


گنجشکک اشی مشی
لب بوم ما بشین


نگاه کن از اون بالا
چی میگذره توی حوض نقاشی


لب بوم ما دیگه بارون نمیاد
اگرم بیاد ، خیس نمیشی


گنجشکک اشی مشی
خیس نمیشی ، گوله نمیشی


دیگه نمیفتی تو حوض نقاشی
گنجشکک اشی مشی


گنجشکک اشی مشی
کی میگیره؟ حکیم باشی


کی میکشه؟ حکیم باشی
کی میپزه؟ حکیم باشی


گنجشکک اشی مشی
اولش فراش باشی


یه کم گذشت قصاب باشی
بعدشم آشپز باشی


همه خود کشی شدند!
توی حوض نقاشی


گنجشکک اشی مشی
لب بوم ما بشین


نگاه کن از اون بالا
چی میگذره توی حوض نقاشی
منبع/مترجم رادیو جوان

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.