Title فرهاد مهراد – آور
Artist فرهاد مهراد
Album تک آهنگ
Readed 263 بازدید
Meanings برای این شعر هنوز مفهومی درج نشده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید


تو هم با من نبودی مثل من با من و حتی مثل تن‌ با من
تو هم با من نبودی آنکه میپنداشتم باید هوا باشد


و یا حتی گمان می‌کردم اینطور باید از خیل خبر چینان جدا باشد
تو هم با من نبودی تو هم با من نبودی


تو هم از ما نبودی با آنکه ذات درد را باید صدا باشد
و یا با من چنان هم سفره ی شب باید از جنس منو عشق‌و خدا باشد


… تو هم از ما نبودی
تو هم مؤمن نبودی بر گلیم ما و حتی در حریم ما


ساده دل‌ بودم که میپنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد
… تو هم از ما نبودی

تو هم مؤمن نبودی بر گلیم ما و حتی در حریم ما ساده دل‌ بودم که میپنداشتم دستان نا اهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد


تو هم با من نبودی یار ‌,ای آوار ‌ای سیل مصیبت بار
منبع/مترجم رادیو جوان

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.