Title فرهاد مهراد – تورا دوست دارم
Artist فرهاد مهراد
Album تک آهنگ
Readed 201 بازدید
Meanings برای این شعر هنوز مفهومی درج نشده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید


ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم


تو را ای کهن پیر جاوید برنا
تو را ای گران مایه دیرین ایران


تو ای شور بوم غمین
پر از خون دل و مهربان چهر


تو ای دخت شرمگین امید
تو را دوست دارم اگر دوست دارم


تو را دوست دارم اگر دوست دارم
تو ای شور بوم غمین


پر از خوندل و مهربان چهر
تو ای دخت شرمگین امید


تو را دوست دارم اگر دوست دارم
تو را دوست دارم اگر دوست دارم
منبع/مترجم رادیو جوان

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.