Title The Eagles – Hotel California
Artist The Eagles
Album Hotel California - 1976
Readed 4,921 بازدید
Description به گفته دن هیلی خواننده این قطعه : معنا و مفهوم این آهنگ در مورد تقابل و درگیری بین هنر و تجارته
Meanings برای این شعر 16 مفهوم دریافت شده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

[Verse 1 – Don Henley]
On a dark desert highway, cool wind in my hair
توی یه اتوبان بیابونی تاریک،باد خنک در مویم می وزید
Warm smell of colitas, rising up through the air
بوی گرم و دل انگیز کولیتو(گیاهی شب بو در بیابان های مکزیک) در هوا میپیچید


Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
در فاصله ای نزدیک جلویم ، نوری سوسو زنان رو می دیدم
My head grew heavy and my sight grew dim
سرم شروع به سنگینی کرد و چشانم کم سو تر شدن (دیدم کمتر شد)


I had to stop for the night
مجبور بودم که شب رو توقف کنم
There she stood in the doorway, I heard the mission bell
در اونجا دختری جلوی در ایستاده بود و من صدای ناقوسی رو میشنیدم


And I was thinking to myself
و داشتم با خودم فکر میکردم
"This could be Heaven or this could be Hell"
این میتونه بهشت (خوب) باشه و یا میتونه جهنم(بد) باشه


Then she lit up a candle and she showed me the way
سپس او (دختره) شمعی روشن کرد و بهم راهو نشون داد
There were voices down the corridor
یه صداهایی در راهرو میومد
I thought I heard them say
که فکر میکنم داشتن میگفتن:


[Hook]
"Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش اومدی
Such a lovely place
چ جای دوست داشتنی
Such a lovely face
چه ظاهر دلپسندی
Plenty of room at the Hotel California
در هتل کالیفرنیا یه عالمه جا (اتاق) هست
Any time of year
(که) هر موقع از سال
You can find it here"
میتونی در اختیار بگیری


[Verse 2]
Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes Bends
(دختره) ذهنش درگیر پول و ثروته ، غرق رویای داشتن یه مرسدس بنزه
She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends
یه عالمه پسر خوشگل خوشگل داره که دوست صداشون میکنه


How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
جوری که اونا توی حیاط هتل میرقصن،(باعث ریخته شدن) عرق دلپذیر تابستونیه
Some dance to remember, some dance to forget
یه عده میرقصن تا به یاد بیارن ، یه عده هم میرقصن تا از یاد ببرن


So I called up the Captain, "Please bring me my wine"
منم مسئول هتل رو صدا کردم و گفتم : لطفا شراب منو برام بیارید
He said, "We haven't had that spirit here since 1969"
و او گفت : ما همچین روحیه و حس و حال رو از 1969 تا الان اینجا نداشتم


And still those voices are calling from far away
و باز هنوز اون صدا ها از دور میومدن
Wake you up in the middle of the night
که وسط شب از خواب بیدارت میکردن
Just to hear them say
که فقط بشنویشون که میگن:


[Hook]
"Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش اومدی
Such a lovely place (Such a lovely place)
چ جای دوست داشتنی(چ جای دوست داشتنی)
Such a lovely face
چه ظاهر دلپسندی
They living it up at the Hotel California
زندگی فوق العاده ای رو در هتل کالیفرنیا تجربه میکنن
What a nice surprise (what a nice surprise)
چه سورپرایز خوبی (چ سورپرایز خوبیه)
Bring your alibis"
بهانه هاتو بیار


[Verse 3]
Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice
روی سقف آیینه کاری شده، شامپاین صورتی هم در یخ گذاشته (آماده) است
And she said: "We are all just prisoners here of our own device"
و او (دختره) گفت : همه ما اینجا زندانی تصمیمات و کرده ها و خواسته های خودمون هستیم


And in the master's chambers, they gathered for the feast
و همه توی اتاق پذیرایی ارباب برای برپایی جشن جمع شدن
They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast
با چاقو های آهنی و فولادی شون بهش (ارباب) ضربه زدن ولی غول رو نمیتونن بکشن


Last thing I remember, I was running for the door
آخرین چیزی که یادم میاد اینه ک داشتم به سمت در فرار میکردم
I had to find the passage back to the place I was before
باید راه برگشت به جایی که قبلا بودم رو پیدا میکردم


"Relax," said the night man, "We are programmed to receive
نگهبان شب گفت : آروم باش! بدست آوردن (خوشحالی،پول،قدرت و…) توی وجود و سرشت همه ماست
You can checkout any time you like, but you can never leave!"
هر وقت بخوای میتونی (از هتل) بری ولی هیچوقت نمیتونی ترکش کنی!
منبع/مترجم محمدحسن نصیری | ACGE248

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.