Title روزبه بمانی – آوار
Artist روزبه بمانی
Album تک آهنگ
Readed 421 بازدید
Meanings برای این شعر هنوز مفهومی درج نشده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید


دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده تنهامدارا میکنیم 
دنیا عجب جایی شده به این خونه چقدر اسرار کردی
تمام دورمو دیوار کردی


 دلم خوش بود سقفی روسرم هست
همان سقفم سرم آوار کردی
 خدایا حق من خونه خرابی اونم تو بدترین جای زمان نیست
 یک دنیا امتحان پس داده بودم
خدایا موقع این امتحان نیست 


دلم خوش بودسقفی رو سرم هست
 توآن سقفم سرم آوار کردی
 بهت داروندارم را سپردم تو میتونی ازم عرشم بگیری
 فقط یک فرش مونده زیر پاهام یعنی میخوای این فرشم بگیری 
تمام عمر افتادم تواین راه تمام عمر خالی بوده دستام 
یکبارم که روپاهام ایستادم تو لرزوندی جهانو زیر پاهام 


دلم خوش بود سقفی روسرم هست
توآن سقفم سرم آوار کردی
 خدایا حق من خونه خرابی اونم تو بدترین جای زمان نیست
 یک دنیا امتحان پس داده بودم
خدایا موقع این امتحان نیست


 دارم میمیرم از این بغض هرروز
 خدایا گریه های ما یک دریاست
 نمیدونم چرا هر چی عذابه همیشه حق ما خونه خراباست 
همه دارو ندارم رو گرفتی شاید میراث من خالی شدن بود
 همینها که برای تو حقیره تو این برزخ همه دنیامان بود
 همین خونه همه دنیای من بود
منبع/مترجم رادیو جوان

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.