Title روزبه نعمت اللهی – عمو زنجیر باف
Artist روزبه نعمت اللهی
Album تک آهنگ
Readed 215 بازدید
Meanings برای این شعر هنوز مفهومی درج نشده است


با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید


می خوای بری رها شی ، می خوای پرنده باشی
می خوای یه جا نپوسی ، بری ، ماهو ببوسی


بری و ماهو ببوسی
می گی سهمت از گیاه کو ، می گی خونه ات توی ماه کو


می گی که سیاه جاده ، می گی کو ، چراغ راه کو
می گی کو ، چراغ راه کو


نمی دونی کیا موندن ، نمی دونی کیا رفتن
زیر آوار زمونه ، چه ستون هایی شکستن


چه ستون هایی شکستن
نمی دونی کیا بودن ، نمی دونی کیا رفتن


زیر آوار زمونه ، چه ستون هایی شکستن
چه ستون هایی شکستن


عمو زنجیر باف ، زنجیرها رو بافتی ، دور پام انداختی
عمو زنجیر باف ، دیوارها رو ساختی ، سقفو روم انداختی


کجا برم رها شم ، چه جور پرنده باشم
چی کار کنم نپوسم ، چه جور ماهو ببوسم


چه جور ماهو ببوسم
کجا برم رها شم ، چه طور پرنده باشم


چی کار کنم نپوسم ، چه جور ماهو ببوسم
چه جور ماهو ببوسم


عمو زنجیر باف
منبع/مترجم رادیو جوان

مطالب مرتبط
Loading Comments…
× با کلیک بر روی هر قسمت از متن آهنگ مفهوم دریافتی از آن را به اشتراک بگذارید

Write a Reply or Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.