« زانیار خسروی »

زانیار خسروی – شدی همه دنیام

زانیار خسروی – شدی همه دنیام

متن و تفسیر آهنگ زانیار خسروی – شدی همه دنیام

سیروان و زانیار خسروی – هفتاد میلیون ستاره

سیروان و زانیار خسروی – هفتاد میلیون ستاره

تفسیر  و متن آهنگ

سیروان و زانیار خسروی – هفتاد میلیون ستاره

زانیار خسروی – هی تو

زانیار خسروی – هی تو

تفسیر  و متن آهنگ

زانیار خسروی – هی تو

زانیار – زود گذشت

زانیار – زود گذشت

تفسیر  و متن آهنگ

زانیار – زود گذشت

زانیار – جاذبه

زانیار – جاذبه

تفسیر  و متن آهنگ

زانیار – جاذبه

زانیار – خیالم راحت بود ازت

زانیار – خیالم راحت بود ازت

تفسیر  و متن آهنگ

زانیار – خیالم راحت بود ازت

زانیار – اخم اصلا بهت نمیاد

زانیار – اخم اصلا بهت نمیاد

تفسیر  و متن آهنگ

زانیار – اخم اصلا بهت نمیاد

زانیار خسروی – اما دلم واست تنگ میشه

زانیار خسروی – اما دلم واست تنگ میشه

تفسیر  و متن آهنگ

زانیار خسروی – اما دلم واست تنگ میشه

زانیار – نه نمیشه

زانیار – نه نمیشه

 

متن و تفسیر آهنگ

  زانیار – نه نمیشه

زانیار خسروی – من میلیونر نیستم

زانیار خسروی – من میلیونر نیستم

متن آهنگ زانیار خسروی به نام من میلیونر نیستم