« یاس »

یاس و موئر – بند ناف تا خط صاف

یاس و موئر – بند ناف تا خط صاف

تفسیر و متن اهنگ 

یاس و موئر – بند ناف تا خط صاف

یاس – سرکوب

یاس – سرکوب

متن و تفسیر اهنگ سرکوب از یاس

مشاهده متن» یاس مفهوم596   25,160 بازدید

یاس – نامه ای به فرزند

یاس – نامه ای به فرزند

تفسیر و متن آهنگ یاس به نام نامه به فرزند

یاس – زنده باد ایران

یاس – زنده باد ایران

متن و تفسیر آهنگ

یاس – زنده باد ایران

یاس – چارسو

یاس – چارسو

متن و تفسیر آهنگ

یاس – چارسو

یاس – بدشدم

یاس – بدشدم

متن و تفسیر آهنگ

یاس – بدشدم

مشاهده متن» یاس مفهوم2   1,187 بازدید

یاس – مسافر

یاس – مسافر

متن و تفسیر آهنگ

یاس – مسافر

مشاهده متن» یاس مفهوم7   1,449 بازدید

یاس – همه چی درست میشه

یاس – همه چی درست میشه

متن و تفسیر آهنگ

یاس – همه چی درست میشه

یاس و آمین – بغض یعنی

یاس و آمین – بغض یعنی

متن و تفسیر آهنگ

یاس و آمین – بغض یعنی

یاس و آمین – وقت رفتن

یاس و آمین – وقت رفتن

متن و تفسیر آهنگ یاس و آمین – وقت رفتن

Page 1 of 212