« سپهر خلسه »

ادی عطار و سپهر خلسه – من دیوونتم

ادی عطار و سپهر خلسه – من دیوونتم

متن و تفسیر آهنگ
ادی عطار – من دیوونتم فت( سپهر خلسه)

بهزاد لیتو و سپهر خلسه – نگو مثل اونام

بهزاد لیتو و سپهر خلسه – نگو مثل اونام

بگو بگو بگو بگو بگو بگو  اگه دیدی یکی مثله من تو بگو نگو مثه اونام نگو واسه اونام  نگو مثه اونام نگو واسه اونام نگو مثه اونام نگو واسه اونام (لیتو) میپاشه نمک باز رو زخمم هی یه گوشه تو اخمم اوف  اینا خیلی پخمن هی پس نگیر خیلی وقتمو  میدونی عاشقه کلمه ریتم […]

سپهر خلسه و اکتاو – اینجوری بهتره

سپهر خلسه و اکتاو – اینجوری بهتره

متن و تفسیر آهنگ سپهر خلسه و اکتاو – اینجوری بهتره

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه و سیاوش راد – استون ویلا

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه و سیاوش راد – استون ویلا

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه و سیاوش راد – استون ویلا

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه , لیتو و سامی لو – دیگه باید بس کنم

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه , لیتو و سامی لو – دیگه باید بس کنم

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل , خلسه , لیتو و سامی لو – دیگه باید بس کنم

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم , خلسه و سامی لو – سلامتی

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم , خلسه و سامی لو – سلامتی

تفسیر  و متن آهنگ

علیرضا جی جی , سیجل , نسیم , خلسه و سامی لو – سلامتی

بهزاد لیتو و سپهر خلسه و سیجل – دیره یه ذره

بهزاد لیتو و سپهر خلسه و سیجل – دیره یه ذره

متن و تفسیر آهنگ

بهزاد لیتو و سپهر خلسه و سیجل – دیره یه ذره

بهزاد لیتو و خلسه – پنگوئن

بهزاد لیتو و خلسه – پنگوئن

متن و تفسیر آهنگ

بهزاد لیتو و خلسه – پنگوئن

سپهر خلسه و بهزاد لیتو – سرده نگاه

سپهر خلسه و بهزاد لیتو – سرده نگاه

متن و تفسیر آهنگ

سپهر خلسه و بهزاد لیتو – سرده نگاه

خلسه ، جی جی و لیتو – شر با تو نداریم

خلسه ، جی جی و لیتو – شر با تو نداریم

متن و تفسیر آهنگ خلسه ، جی جی و لیتو – شر با تو نداریم

Page 1 of 212