« سامان جلیلی »

سامان جلیلی – دست خط

سامان جلیلی – دست خط

تفسیر  و متن آهنگ

سامان جلیلی – دست خط

سامان جلیلی – حیف

سامان جلیلی – حیف

متن و تفسیر آهنگ

سامان جلیلی – حیف

سامان جلیلی – اینه عادتم

سامان جلیلی – اینه عادتم

متن آهنگ سامان جلیلی به نام اینه عادتم