« حسین تهی »

حسین تهی – روح

حسین تهی – روح

متن و تفسیر آهنگ

حسین تهی – روح

حسین تهی – من بالام

حسین تهی – من بالام

متن و تفسیر آهنگ

حسین تهی – من بالام

حسین تهی – تابستون

حسین تهی – تابستون

متن و تفسیر آهنگ

حسین تهی – تابستون

حسین تهی – دورهمی

حسین تهی –  دورهمی

متن و تفسیر آهنگ

حسین تهی –  دورهمی

حسین تهی – بهترین دوست

حسین تهی – بهترین دوست

متن و تفسیر آهنگ

حسین تهی – بهترین دوست

سامی بیگی و حسین تهی – بالا

سامی بیگی و حسین تهی – بالا

متن و تفسیر آهنگ

سامی بیگی و حسین تهی – بالا

حسین تهی – تا ازم دور شدی

حسین تهی – تا ازم دور شدی

متن و تفسیر آهنگ

حسین تهی – تا ازم دور شدی