« Avicii »

Avicii – Wake Me Up

Avicii – Wake Me Up

ترجمه و متن آهنگ 

Avicii – Wake Me Up

مشاهده متن» Avicii مفهوم6   4,483 بازدید

Avicii – Addicted To You

Avicii – Addicted To You

متن و ترجمه آهنگ 

Avicii – Addicted To You

مشاهده متن» Avicii مفهوم2   5,652 بازدید

Avicii – The Nights

Avicii – The Nights

ترجمه و متن آهنگ 

Avicii – The Nights